تبلیغات
واژه بیدار - آنتی صهیون (صفحه ای برای دشمن شناسی)صفحه اول

واژه بیدار - آنتی صهیون (صفحه ای برای دشمن شناسی)صفحه اول

رَّبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصیرًا

رَّبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصیرًا

واژه بیدار - آنتی صهیون (صفحه ای برای دشمن شناسی)صفحه اول رَّبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصیرًا
مجموعه ای از عکس ، مطلب و آخرین اخبار و اطلاعات از سرزمین های اشغالی ،
غزه و خط مقاومت.: Weblog Themes By Slide Skin:.